Do czego służą osadniki deszczowe?

Spływająca woda deszczowa może nieść ze sobą zanieczyszczenia stałe, które po dostaniu się do kanalizacji, niosą ryzyko dostania się do wód gruntowych. Urządzenia takie jak osadniki deszczowe znajdują swoje zastosowanie w dwóch miejscach – na końcach rur spustowych i rynien oraz do oczyszczania ścieków opadowych z dróg przed wpłynięciem do kanalizacji.

Zastosowanie osadników deszczowych

osadnik deszczowyWśród urządzeń oczyszczających wody opadowe, najczęściej stosowany jest osadnik deszczowy. Dzięki niemu do kanalizacji nie dostają się zanieczyszczenia w formie stałej. Występuje on w dwóch formach – pierwsza jest zakładana na końce rur spustowych i rynien, aby zatrzymywać spływające nieczystości w formie mniejszych kamyków czy gałązek. Posiadają one żeliwną kratkę, która służy do separacji odpadów stałych, zatrzymując je w osadniku. W ten sposób w dalszej drodze do kanalizacji, woda opadowa jest znacznie czystsza. Jeżeli chodzi o osadniki deszczowe, które czyszczą opady wpływające bezpośrednio do kratki ściekowej, działają one na zasadzie grawitacji. Cięższe zanieczyszczenia pozostają na dnie a woda odpływa pozbawiona nieczystości. Ścianki odpływowe zatrzymują mniejsze cząsteczki stałe, które unoszą się na powierzchni wody. Urządzenia tego typu nadają się doskonale do oczyszczania wód opadowych płynących z parkingów, przy drogach czy przy zakładach przemysłowych.

Oczyszczanie wód opadowych jest bardzo ważne, aby nie dopuścić do dostawania się zanieczyszczeń do wód gruntowych. Dzięki separatorom koalescencyjnym i osadnikom deszczowym, kontrola nieczystości przynoszonych z deszczem może być na znacznie wyższym poziomie. Są to doskonałe uzupełnienia sieci kanalizacyjnej, które pozwalają na utrzymywanie ich w jak najlepszej jakości i czystości.