Kontrola drogowa przeprowadzana przez inspekcję

Osoby poruszające się pojazdami ciężarowymi w celach zarobkowych, a także inni kierowcy (na przykład autobusów), mogą spodziewać się częstych kontroli, które są przeprowadzane w celu zapobieżenia niebezpieczeństwom na drodze. Dzięki pracy kontrolerów oraz inspekcji możliwe jest wykrywanie nieprawidłowości, oraz innych sytuacji niezgodnych z prawem.

Kontrola drogowa wykrywająca różne nieprawidłowości  

kontrola ITDDzięki pracy instytucji odpowiedzialnej za kontrolowanie pojazdów drogowych można uniknąć wielu sytuacji, które mogłyby się skończyć tragicznie. Rutynowa kontrola ITD ma przede wszystkim na celu wykrycie wad pojazdu oraz jego złego stanu technicznego. Kontrolerzy sprawdzają zatem działanie hamulców, czy układu jezdnego samochodu lub autobusu. Inspekcja drogowa ma także na celu zapobieżenie sytuacji, w której osoba pod wpływem alkoholu kierowałaby pojazdem drogowym. Inspektorzy dysponują także uprawnieniami tożsamymi z funkcjonariuszami policji. Mogą oni zatrzymywać kierujących, wylegitymować ich, oraz sprawdzić wszelkiego rodzaju dokumenty (prawo jazdy, dowód rejestracyjny). W uzasadnionych przypadkach inspektor może zatrzymać wadliwy pojazd, lub doprowadzić do tego, aby kierowca pozostający w stanie nietrzeźwości nie mógł poruszać się dalej samochodem lub autobusem. Kierujący może zostać także zatrzymany po fakcie naruszenia przez niego przepisów ruchu drogowego.

Praca inspekcji drogowej jest niezwykle ważna i istotna dla zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Inspektorzy drogowi dzięki swojej pracy przyczyniają się do zatrzymania zachowań patologicznych na drodze, a także mogą ograniczyć proceder ruchu pojazdów, których stan techniczny dyskwalifikuje z  możliwości swobodnego poruszania się po krajowych drogach publicznych.