Monitor wskazujący podstawowe funkcje pacjentów

Pacjenci, którzy są hospitalizowani, jeśli sytuacja tego wymaga, zostają podłączeni do specjalnego kardiomonitora, który monitoruje podstawowe funkcje życiowe pacjentów. W razie pogorszenia ich stanu, personel od razu otrzymuje informacje. Dzięki sprawnej reakcji można uratować zdrowie oraz życie pacjentów.

Funkcje kardiomonitorów w placówkach medycznych

KardiomonitorMonitory kardiograficzne wykorzystywane są w szpitalach, placówkach medycznych, domach opieki czy domach prywatnych. Kardiomonitor używany jest do precyzyjnego monitorowania funkcji życiowych pacjenta. Dzięki niemu możliwy jest stały nadzór nad osobą hospitalizowaną. Kardiomonitory należą do podstawowych sprzętów na wszystkich oddziałach szpitalnych. Powszechnie stosowane są na oddziałach intensywnej opieki medycznej czy salach operacyjnych. Istnieją wersje standardowe, czyli stacjonarne oraz przenośne, które są mobilne i wykorzystywane są np. w karetkach pogotowia. Dzięki stałej obserwacji podstawowych parametrów życiowych pacjenta można stale nadzorować jego stan zdrowia. W przypadku, kiedy dojdzie do obniżenia parametrów życiowych, to specjalny alarm poinformuje o tym personel,  aby mógł skutecznie zareagować. Monitory wskazują np. pracę serca, częstotliwość oddechów, wysycenie krwi dwutlenkiem węgla czy tlen, puls oraz tętno. Zaawansowane kardiomonitory mają o wiele więcej funkcji i są one indywidualnie dopasowywane do zapotrzebowania na danym oddziale.

Dzięki alarmom wizualnym oraz głosowym, personel medyczny jest informowany o pogorszeniu się parametrów życiowych danego pacjenta. Dzięki temu mogą szybko zareagować, wdrażając odpowiednie leczenie. Zaawansowane urządzenia zapisują dane nawet do tygodnia, co przydaje się w razie konieczności przenalizowania danych parametrów.