Przybliżanie obrazu korporacji

Nie wiedzieć dlaczego w obiegowym języku określenie „korporacja” ma zabarwienie pejoratywne. Prawdopodobnie, przyczyniło się do tego opisywanie struktur korporacyjnych w biznesie, jako niszczących, destrukcyjnych itp. Nic bardziej mylnego. Struktury korporacyjne są perfekcyjne pod względem organizacyjnym, z wszystkimi pozytywnymi konsekwencjami.

Filmowy wizerunek firmy

pomysłowe filmy korporacyjneZatem, chcąc zdjąć fałszywe odium z wizerunku firmy i przybliżyć ją potencjalnym pracownikom i klientom, najlepiej przygotować pomysłowe filmy korporacyjne. Przygotowując scenariusze tych filmów trzeba określić cel i odbiorcę danego filmu. Wówczas dużo łatwiej będzie dokonać wyboru scen i obrazów, które zaistnieją w filmie. Filmy  opisujące korporacje, muszą być mocno osadzone w realiach danej firmy. Trzeba przedstawić zarówno pracę, jak i życie w korporacji. Imponująca jest organizacja pracy, minimalizująca „wolne przebiegi”, ale zapewniające równocześnie pracownikowi komfort pracy. Duże znaczenie ma również właściwe ustawienie warsztatu pracy, z uwzględnieniem wymogów ergonomii. Zarządy korporacji wiele uwagi poświęcają klimatowi w miejscu pracy. Chodzi nie tylko o wentylację i  dopływ świeżego powietrza, ale o relacje międzyludzkie w firmie. Służą temu różne spotkania i eventy korporacyjne. Organizowane są nie tylko dla samych pracowników, ale również dla ich rodzin i bliskich. Takie imprezy integracyjne niewątpliwie wpływają na dobrą atmosferę w miejscu pracy. W korporacji nie ma pracy anonimowej. Pracownicy i efekty ich pracy są oceniane, układane są rankingi, stwarzające możliwość zdrowej rywalizacji i motywujące do wydajnej pracy. Indywidualności są wyłapywane i eksponowane.

Tak więc rzetelne filmy o korporacji powinny prezentować je w dobrym świetle i zachęcać do pozytywnego odbioru. Korporacja to nowoczesne, bardzo dobre miejsce pracy dla tych, którzy chcą ją wykonywać rzetelnie i uczciwie.