Zadbaj o pracowników z ZFŚS

Od kilku lat prowadzę własny zakład usługowo – przemysłowy. Zależy mi na tym, żeby moi pracownicy mieli godne warunki pracy, dlatego staram się przestrzegać wszelkich zapisów prawnych, nie tylko tych dotyczących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jak założyć ZFŚS?

audyty zfśsWychodzę z założenia, że zadowoleni pracownicy są najbardziej wydajni. Dlatego, żeby pomóc tym, którzy zmagają się z problemami prywatnymi, postanowiłem utworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Każdy pracownik, który będzie się zmagać z problemami finansowymi, lub chorobą bliskiego członka rodziny, może złożyć wniosek o świadczenie z ZFSŚ. Stworzenie takiego funduszu wymaga szerokiej wiedzy z zakresu prawa, dlatego zwróciłem się po pomoc do kancelarii prawnej. Przydzielona mi pani adwokat, pomogła mi w napisaniu regulaminu, który ma zapis pozwalający mi na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych, potrzebnych do przyznawania ulg i zapomóg z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Uczuliła mnie także, że powinienem przynajmniej raz w roku przeprowadzać audyty zfśs. Audyty mają za zadanie upewnienie się, że przechowywane są wyłącznie dane osobowe, dotyczące bieżących spraw. Gdybym zaniedbał przeprowadzanie audytów, musiałbym zapłacić karę w razie kontroli z zakładu ubezpieczeń społecznych lub urzędu skarbowego. Ostatnim krokiem, do utworzenia ZFŚS, było powołanie komisji socjalnej. Dla jej poprawnego działania musiałem wystawić dla każdego z jej członków upoważnienie do przetwarzania danych w moim imieniu. Komisja będzie rozpatrywać składane wnioski.

Przedsiębiorca, który dba o swoich pracowników, nie musi się obawiać o jakość wykonywanej przez nich pracy. Utworzenie przeze mnie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, to kolejny krok do stworzenia przyjaznego środowiska pracy w moim zakładzie.