Zdeformowane dzieło artystyczne

 

Zapewne wielu z nas słyszało o czymś takim jak karykatury. Słowo to może brzmieć dosyć dziwnie, jednak idealnie obrazuje na czym dokładnie polega w sztuce. Warto przyjrzeć się temu terminowi ze względu na to, iż jest po prostu ciekawy, aczkolwiek nie jest najłatwiejszy do opanowania przez artystów. 

Z włoskiego zwano ją caricatura

karykaturaTermin ten znany jest zapewne każdemu z nas, chociaż niekoniecznie musimy znać nazwę jaką określono styl tworzenia dzieł w ten właśnie sposób. Efektowna karykatura w końcu jest bardzo specyficznym nurtem. Cechuje się ukazywaniem zjawisk, osób oraz przedmiotów w sposób zdeformowany. Robione jest to po to, aby ukazać wszelkie negatywne cechy, zachowania, emocje oraz właściwości danego tematu dzieła. Bardzo często używa się do tego hiperboli i upraszcza zjawiska lub pomija niektóre elementy. Najczęściej karykatury ujrzymy na rysunkach, gdzie króluje portret. Mimo to zdarza się, iż tworzone są w ten sposób rzeźby. Jest to w prawdzie rzadsze niż rysunek, ale dalej występuje. Kolejną formą będzie forma literacka, w której ukazuje się karykaturę postaci literackiej. Polega to na wyolbrzymieniu, przejaskrawieniu i przesadzie w przedstawianiu wyglądu, cech charakteru, a nawet podejścia do życia jednostki. Ma to na celu ośmieszenie postaci. Karykatury najczęściej używa się przy satyrze. Warto wspomnieć jeszcze o samym terminie karykatury, który możemy określać jako zniekształcenie właściwego charakteru kogoś lub czegoś.

Karykatury są bardzo popularną częścią artystycznego świata, gdzie najczęściej stosuje się ją w rysunku, a następnie w literaturze w formie satyry oraz rzadziej pod postacią rzeźby. Jest to ciekawe przedstawienie zdeformowanego patrzenia na osobę, przedmiot lub zjawisko, które może wywoływać śmiech.