Co powinna zawierać apteczka zakładowa?

Kodeks pracy w dziale dziesiątym dotyczącym bezpieczeństwa i higieny wyraźnie mówi, że pracodawca jest zobowiązany zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Nie wspomina jednak, jak powinna być wyposażona apteczka zakładowa. Co powinno się w niej znaleźć?

Apteczka zgodna z normą DIN 13157

apteczka din 13157Każdy z pracowników musi każdego roku przejść szkolenie z zakresu BHP. Obowiązuje ono również nowych pracowników w dniu rozpoczęcia ich pracy. W trakcie takiego spotkania można dowiedzieć się o występujących na terenie zakładu zagrożeniach i sposobach ich uniknięcia. Mowa jest również o apteczce. Jest jasno określone, gdzie się znajduje i kto ma do niej dostęp. Prawo pracy nie mówi jednak, co powinno się w niej znajdować. Tu z pomocą przychodzą standardy europejskie, które w zakresie wyposażenia apteczek pierwszej pomocy wyznaczają normy DIN. W wielu zakładach zatem pojawia się apteczka DIN 13157, w skład której wchodzą m.in: ustnik do sztucznego oddychania, plaster z opatrunkiem, plaster na szpulce, bandaż z kompresem, bandaż elastyczny, rękawiczki winylowe, chusta z flizeliny, koc termiczny i nożyczki. Niektóe modele wyposażone są również w aparat do sztucznego oddychania. Wszystko to jest umieszczone w apteczce wykonanej z wytrzymałego tworzywa ABS. Jest ona również wyposażona w wieszak, który umożliwia montaż na ścianie w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. Jest pomalowana na wyróżniający się czerwony kolor, przez co jest od razu widoczna.

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom dostęp do apteczki zakładowej. Musi też wyznaczyć osobę, która w razie potrzeby udzieli pomocy osobie poszkodowanej. Niedopełnienie tego obowiązku jest objęte katalogiem wykroczeń przeciwko prawom pracownika i surowo karane. Trzeba też pamiętać o regularnym przeglądzie wyposażenia apteczki.