Co to jest instalacja hydrantowa?

Nowoczesne standardy, dotyczące wszelkiego rodzaju zabezpieczeń przeciwpożarowych, bardzo jasno i precyzyjnie definiują sposób, w jaki obiekty powinny być chronione. Dotyczy to między innymi wszelkiego rodzaju instalacji wodnych, które, w przypadku zagrożenia, posłużą za źródło wody, niezbędnej do ugaszenia pożaru. Pełna funkcjonalność tego typu rozwiązań decyduje o rozmiarze ewentualnych strat.

Zastosowanie instalacji hydrantowych we współczesnym budownictwie

instalacje hydrantowePrzede wszystkim, wszelkiego rodzaju przepisy dotyczące działań, jakie powinny zostać podjęte na danym obiekcie budowlanym, celem jego zabezpieczenia na wypadek pożaru, są jasno określone przepisami. Oznacza to, że nim budynek zostanie oddany do użytku, zostaje sprawdzony właśnie pod kątem zabezpieczeń, ich zgodności z przepisami oraz zachowaniem wszelkiego rodzaju wytycznych. Dzieje się tak, ponieważ instalacje hydrantowe pomagają w sprawnym przeprowadzeniu akcji gaśniczych. Odpowiednie przygotowanie instalacji tego typu, z uwzględnieniem maksymalnego zasięgu węży strażackich, pozwalają na określenie terenu, który może zostać objęty akcją gaśniczą, za pośrednictwem konkretnego hydrantu. To również ułatwia określić liczbę niezbędnych, do pełnego zabezpieczenia obiektu, hydrantów.

Zastosowanie się do współczesnych wymogów przeciwpożarowych, jakie stosowane są na obiektach architektonicznych, to jeden z elementów, który ma ogromny wpływ na finalne oddanie budynku do użytku. Brak spełnienia współczesnych norm, może prowadzić do potrzeby przebudowy systemów wodnych. Dzieje isę tak, ponieważ hydranty zapewniają dostęp do wody, która jest niezbędna w trakcie trwania akcji gaśniczych i odpowiednie poprowadzenie instalacji wodnej pozwala na redukcję zniszczeń, w przypadku ewentualnego pożaru.