Energia i sposoby optymalizacji jej zużycia

W dużych zakładach przemysłowych coraz częściej zachodzi konieczność optymalizacji zużycia mediów. Jest to związane z rosnącymi kosztami jednostkowymi ich zakupu co sprawia, że koniecznym jest podejmowanie działań mających na celu oszczędności. Właśnie dlatego zbierana jest jak największa liczba danych z różnych procesów, które później są analizowane w celu podjęcia odpowiednich działań.

Pomiar najważniejszych parametrów sieci

pomiary jakości energiiCzęsto są nimi modernizacja maszyn lub ich wymiana czy zmiana sposobu realizacji poszczególnych zadań. Do tego niezbędne są pomiary jakości energii, które pozwalają oszacować które maszyny funkcjonują poprawnie i wydajnie, a które wprowadzają zakłócenia i wpływają na funkcjonowanie pozostałych. Mierzone są między innymi wartości takich parametrów jak: napięcie i jego odchyły czy zapady, wyższe harmoniczne, prądy i ich asymetria, współczynnik mocy oraz inne. Wszystkie te wartości określają jakość zasilania, która znacznie przekłada się na sprawność a co za tym idzie efektywne wykorzystanie dostępnej mocy. Dzięki analizie tych parametrów możliwym jest podjęcie decyzji oraz działań mających na celu zmniejszenie zużycia lub optymalizację. Przykładem może być chociażby kompensacja mocy biernej co pozwala na zwiększenie współczynnika mocy. Oprócz tego często stosowana jest modernizacja silników, które są przezwajane. W ten sposób podnoszona jest ich sprawność, która maleje w skutek długoletniej eksploatacji.

Jak widać obecnie dane są powszechnie wykorzystywane w przemyśle, a ich zbieranie i odpowiednia analiza pozwala osiągnąć znaczne oszczędności. Właśnie dlatego w zakładach stosowane są między innymi analizatory zarówno jedno jak i wielofazowe. Pozwalają one zbierać oraz przesyłać informacje w czasie rzeczywistym co znacznie przyspiesza realizację poszczególnych działań.