Jakich przedsiębiorców dotyczą niebezpieczne kody odpadów?

 

Każdy, kto chce dbać o środowisko, zmuszony jest podporządkować się prawu, które jest respektowane w danym kraju. W Polsce, Minister Środowiska dba o to, aby odnosiło się ono do wszystkich niebezpiecznych odpadów, które są wytwarzane na naszym terytorium. Dlatego też opracowano ustawę, zawierającą pełen katalog śmieci z przeróżnych gałęzi przemysłu. 

Lista niebezpiecznych odpadów oraz ich kody

kody odpadówOdpady komunalne to tylko mały odsetek śmieci, które są gromadzone każdego dnia. W celu ochrony środowiska, wybrano te najbardziej niebezpieczne, opracowano dokładne kody odpadów i źródła ich powstawania. Wytwarzane są one w przez różne gałęzi przemysłu. Opady niebezpieczne wytwarzane są między innymi podczas produkcji detergentów oraz środków chemicznych. Takie produkty nie mogą być po prostu wyrzucone i z utylizowane. Potrzebny jest specjalny nadzór oraz pojemniki do ich wywozu. To samo dotyczy przedsiębiorców zajmujących się obróbką metali czy wydobywania rudy miedzy, cynku czy ołowiu. Najbardziej jednak rozpowszechnione niebezpieczne odpady, które znajdują się na liście kodów powstają w przemyśle mleczarskim, cukierniczym, piekarniczym oraz spożywczym. Takie właśnie śmieci transportowane są odpowiednio wyposażonymi pojazdami do miejsc składu. Pojazdy te są oznaczone, zgodnie z normami prawnymi naszego kraju. Następnie są one unieszkodliwiane albo poddane do odzysku. Wszystko zależy od ich kategorii i kodu.

Taka ewidencja odpadów niebezpiecznych pozwala na ich dobre selekcjonowanie. Kody umożliwiają oznakowanie ich i przewożenie do specjalnych miejsc składowych. Znacząco ułatwia to pracę wielu ludzi, dbając tym samym między innymi o to, aby nie przedostawały się do środowiska przeróżne metale ciężkie do wód gruntowych oraz ujść wody pitnej.