Odkwaszanie gleb nawozami wapniowymi

Zmiana odczynu gleby z kwaśnego na obojętny lub zasadowy jest określona jako odkwaszanie. Polega ono pokryciu wierzchniej warstwy gleby nawozami wapniowymi. Zabieg ten najlepiej przeprowadzać jesienią, po zbiorach lub zimą, ewentualnie na wiosnę. 

Ważne zasady dotyczące wapnowania

nawozy wapnioweAby odkwaszanie przebiegało sprawnie i skutecznie nie należy mieszać rozsianego wcześniej wapna z wierzchnią warstwą gleby. Wapno musi samoistnie pod wpływem grawitacji przeniknąć w głąb warstwy ornej. Pomoże mu w tym woda oraz czas, dlatego też, wapnowanie przeprowadza się przed sezonem wegetacyjnym lub na końcu poprzedniego sezonu wegetacjynego. Nawozy wapniowe powinny mieć określone cechy, aby były skutecznymi środkami do odkwaszania: muszą być wykonane z odpowiedniego surowca, muszą być krystaliczne, zawierać co najmniej 95% węglanu wapnia, cząstki nawozu powinny być bardzo mocno rozdrobnione, aby łatwo wnikały w głąb gleby. Należy pamiętać także, aby stosować nawożenie wapnem wszędzie tam, gdzie to konieczne, a więc najlepiej przeprowadzić analizę gleby pod kątem będących w niej składników odżywczych i pH. W tym celu zbieramy próbki gleby z różnych miejsca z działki i zawozimy je do laboratorium badań środowiskowych. Można również zbadać tylko odczyn gleby za pomocą pehametru doglebowego. Dopiero po ustaleniu pH gleby planujemy dawkę nawozów wapniowych, jaka jest konieczna oraz innych nawozów, zależnie od wymagań roślin, które planujemy na tym polu uprawiać.

Nawożenie wapnem w celu odkwaszenia gleby to jeden z głownych zabiegów agrotechnicznych koniecznych, jeżeli chcemy osiągnąć obfite plony. Najpierw należ zasilić podłoże, aby dopasować je do wymagań roślin, później natomiast planować dawki innych nawozów, które będą miały na celu dokarmiać rośliny.