Systemy scada pomagaja korygować błędy

Kontrola nadzorcza i akwizycja danych to system sterowania automatyką wykorzystywany w takich branżach, jak energetyka, wodociągi czy gazownictwo i wielu innych. System jest scentralizowany, monitoruje i kontroluje całe przedsiębiorstwo, od zakładu przemysłowego po kompleks zakładów w całym kraju.

Dokładna kontrola dzięki systemom scada

systemy scadaSystemy scada działają w oparciu o sygnały, które komunikują się za pośrednictwem kanałów, aby zapewnić użytkownikowi zdalne sterowanie dowolnym sprzętem w danym systemie. Scala również rozproszoną bazę danych, która zawiera punkty w całym zakładzie. Punkty te reprezentują pojedynczą wartość wejściową lub wyjściową, która jest monitorowana lub kontrolowana przez systemy scada w scentralizowanym pomieszczeniu kontrolnym. Bardzo często konfiguruje się te systemy w celu pozyskiwania metadanych, takich jak ścieżki rejestru programowalnego kontrolera logicznego (PLC) i statystyki alarmów. Sterowniki PLC są używane jako urządzenia obiektowe. Podczas gdy wiele firm wciąż wykorzystuje pracę fizyczną do wykonywania pomiarów, zadania te można łatwo zautomatyzować za pomocą systemów scada. Wykorzystując automatyzację można zmniejszyć koszty pracy, a także zminimalizować błędy za pomocą dokładnych pomiarów. System zapewnia wiele korzyści w porównaniu z pracą ręczną, takich jak korekty, stabilne kopie danych i bezpieczny system alarmowy. Zamiast używać ludzi do sprawdzania błędów w instalacji, sieci lub rurociągu, scada używa skryptów, które wykrywają problemy w systemie i szybko dostosowują system.

Jeśli wystąpi awaria, rozproszona baza danych pomoże pracownikom natychmiast zidentyfikować lokalizację awarii. Ponadto, system automatyzacji znacznie skraca czas przywracania mocy, który towarzyszy awarii. Pracownik z pomieszczenia kontrolnego za pomocą przełącznika może przekierować moc do odpowiednich sekcji.